Våren innebär även sågning av timmer till snickerivirke.

Våren innebär även sågning av timmer till snickerivirke.

Våren innebär för oss, även sågning av bräder och plank till höstens och vinterns snickerier. För att säkerställa en hög kvalité på våra produkter, sågar vi själva bräder av utvalda träd som är avverkade under vintern. Många träd är helt kvistfria (se bilden) vilket gör att vi har ett bra material att utgå ifrån.

Efter sågning så får bräderna ligga ute och torka långsamt under våren och sommaren för att sedan under hösten flyttas inomhus i värmen,
för den slutgiltiga torkningen.
När fukthalten i virket är tillräckligt lågt, kan vi använda det för att tillverka våra inredningsdetaljer.